Rolf Fechter. Raupsuotųjų kunigas

Spausdinti
Šv. Damijono de Veusterio gyvenimo istorija
Raupsuotuju kunigas (priekinis virselis)Raupsuotuju kunigas (priekinis virselis)
Bazinė kaina 12,00 €
Pardavimo kaina su nuolaida
Pardavimo kaina12,00 €
Nuolaida
Aprašymas

Rolf Fechter, Raupsuotųjų kunigas: Tėvo Damijono de Veusterio istorija. – 180 p., kietas įrišimas.

Damijonas de Veusteris (Damijonas iš Molokų, 1840-1889) – flamandų kunigas ir misionierius, pašventęs savo gyvenimą tarnaudamas raupsuotiesiems, visų pamirštą ir apleistą raupsuotųjų koloniją pavertęs nedidele šventųjų bendruomene. 2009 m. Katalikų Bažnyčia tėvą Damijoną paskelbė šventuoju.

Gausiai nuotraukomis ir paveikslais iliustruotoje knygoje pasakojama įspūdinga Raupsuotųjų kunigo gyvenimo istorija, jo didvyriškas pasirinkimas gyventi ir mirti kartu su raupsuotaisiais, kuriems jis buvo ne tik sielų ganytojas, bet ir gydytojas, stalius, net duobkasys.

Damijonas de Veusteris svarsto dar minutėlę... Jo gyvenimas priklauso nuo jo paties...

Bet paskui jis taria sau, kad čia Dievas atidarąs jam duris į tobulybės kelią, kad čia randasi darbo laukas, su kuriuo palyginus kiekvienas kitas atrodo skurdus. Čia sielos iš didžiausio vargo šaukiasi žmogaus, kuris joms neštų religijos paguodą. Jis girdi apleistųjų, ištremtųjų, nusivylusiųjų šauksmą. Ir jo siela užsidega begaline meile.

Pusbalsiu, bet tvirtai jo žodžiai nuskamba tyloje:

– Aš pasiryžęs su raupsuotaisiais Molokuose gyventi ir mirti.

„Jei jūs man net ir šimtą tūkstančių dolerių pasiūlytumėt už tą, ką aš darau, tai aš, jei tik nuo pinigų viskas priklausytų, nė penkių minučių čia neišbūčiau. Vienut vienas dalykas, kuris mane čia laiko, tai Dievas ir sielų išganymas.“

Išsamesnę knygos apžvalgą galima rasti ČIA.